Filmfaktiske hendelser / oppdatert 18.06.2012

Gule strå på høyfjellet i midten av august.