Filmfaktiske hendelser / oppdatert 18.06.2012

Da Duplex Records fylte 25 år, kom de til Filmfaktisk for å få laget denne hyperaktive TV-spoten. Regissør Lars Åndheim og Egil “Bare Egil” Hegerberg stakk hodene sammen og bestemte seg for å sprenge grensene for hvor mye informasjon det er mulig å pakke inn i 30 sekunder film.

Kunde: Duplex Records

Regi: Lars Åndheim
Foto: Espen Gulbrandsen
Etterarbeid: Espen Gulbrandsen
Lyd: Klinger.no

Produsent: Bjørn Glestad