Filmfaktiske hendelser / oppdatert 18.06.2012

En hest er en projeksjon av folks drømmer om seg selv – Sterk, kraftfull, vakker, og med evne til å la oss flykte fra vår verdslige tilværelse.