Filmfaktiske hendelser / oppdatert 18.06.2012

Product film for TV featuring Norway’s number 1 sparkling water.

Kunde: Ringnes
Byrå: McCann
Plattform: TV
Regi: Lars Åndheim
Foto: Espen Gulbrandsen
Lyd: Klinger.no
Etterarbeid: Hocus Focus

Produsent: Bjørn Steinnes Glestad